ஞாயிறு, 2 அக்டோபர், 2011

திருநாதர்குன்று


Posted by Picasa


வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செஞ்சி திருநாதர்குன்றில் அண்மையில் களத்துமேடு என்ற கவிதைக்கான நிகழ்வொன்று நடந்தது. அந்த நிகழ்வின்போது தோழர் இயற்கைசிவம் பதிவு செய்த படங்கள் இவை.

இந்த நிகழ்வு குறித்த விரிவான பதிவுகளைக் கீழ்க்காணும் சுட்டியிலிருந்து பெறலாம்.


கருத்துகள் இல்லை: